جرم انگاری خشونت جنسی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
77 بازدید
محل نشر: مجله حقوق اسلامی-سال ششم-زمستان1388-ش23
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی