نقد مصاحبه خانم شیرین عبادی در زمینه حقوق بشر
53 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی